CENNÍK

Cenu prekladu Vám vypočítame na počkanie a bezplatne, pričom text prekladu počítame na normostrany. 1 normostrana (NS) je definovaná ako 1800 znakov textu vrátane jednej medzery za každým slovom. (t.j. cca 30 riadkov a 60 úderov s medzerami v riadku.)
    Cena 1 NS obyčajného textu do a z cudzieho jazyka: od 9,30 EUR
    1 NS súdneho textu do a z cudzieho jazyka: od 16,60 EUR.


Cena sa odvíja od jazyka a od termínu (expresný preklad).
Za expresný preklad sa považuje taký preklad, ktorý Vám vyhotovíme do 24 hod. respektíve presiahne 5 NS prekladu na 1 deň, pričom deň prijatia a deň odovzdania prekladu sa nepočíta.
Presná cena sa stanoví pri prevzatí prekladu a po dohode.